Wykłady dr hab. A. Jasińska, prof. M. Boutry, prof. M. Duchler

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy  o wykładach organizowanych w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA:

  • 22.05.2015, godzina 10.00, sala 312 – dr hab. A. Jasińska – wykład pt.: „Genetyka cech złożonych u koczkodana zielonego: od regulacji ekspresji genów do biologii mózgu”,
  • 25.05.2015, godzina 11.00, sala 312 – prof. M. Boutry – wykład pt.: „Biotic and abiotic stress response of PDR transporters in Nicotiana tabacum”,
  • 27.05.2015, godzina 10.00, sala 312 – prof. M. Duchler – wykład pt.: „Tumor-derived exosomes and their interaction with the host immune system”.

Wykłady odbędą się w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704, Poznań.

W imieniu KNOW Poznańskiego Konsorcjum RNA,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska i prof. dr hab. Marek Figlerowicz